Dostępny.net

Weryfikacja dostępności

Jak sprawdzić czy strona jest dostępna?

Sprawa zasadnicza: Ponieważ dostępność ( a w szczególności dokument WCAG ) opisuje zbiór wytycznych, których tylko część poddaje się automatycznemu sprawdzaniu konieczny jest udział żywej osoby – eksperta.

Teoretycznie można by pokusić się o jego zastąpienie grupą testową składającą się z osób reprezentujących poszczególne dysfunkcje i prowadzić testy przy różnych ustawieniach środowiska pracy (przeglądarki internetowe, wtyczki). Jednak zważywszy na ilość różnych możliwych, a istotnych grup zainteresowanych dostępnością taka zamiana okazuje się być nieopłacalna. Jednocześnie warto jako uzupełnienie wesprzeć analizę ekspercką włączyć grupą testową składającą się z osób reprezentujących te dysfunkcje, w których rolę ekspertowi najtrudniej się wcielić. Pozwala to podnieść wiarygodność, a zwłaszcza przyspieszyć całość analizy.

Typowe badanie dostępności opiera się na analizie szaty graficznej strony (zarówno w postaci statycznej jak i podczas wykonywania różnych akcji na niej), kodu strony oraz treści i jej rozkładu. Czytaj dalej artykuł “Weryfikacja dostępności”»