Dostępny.net

Section 508 (Sekcja 508)

To kolejne ze słów-kluczy z którymi osoby zajmujące się dostępnością niechybnie się spotkają.

Sekcja 508 to fragment dokumentu “The Rehabilitation Act (29 U.S.C. 794d)” pod tytułem “Electronic and Information Technology” (Elektronika i technologia informacyjna). Jest to akt prawny Kongresu Stanów Zjednoczonych regulujący i gwarantujący prawa osób niepełnosprawnych. Jego polskim odpowiednikiem jest Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.

Sekcja 508 to nowelizacja, która została dodana do aktu w 1986 roku, jako konieczna odpowiedź na nowe technologie i związane z nimi nowe zagadnienia prawne. W 1997 z podobnych przyczyn cała sekcja 508 została całkowicie zmieniona. Zainteresowanych szczegółową historią odsyłam na angielskojęzyczną stronę Wikipedii, lub oficjalny rządowy serwis informacyjny. A my skupmy się na konsekwencjach dokumentu.

Regulacja prawna

Esencją Sekcji 508 jest to, że wprowadza wymóg by elektronika i produkty związane z technologią informacyjną kupowane i zamawiane przez agencje federalne były dostępne dla osób niepełnosprawnych. Co ciekawe to obostrzenie nie dotyczy Kongresu, czy agencji i instytucji korzystających z funduszy federalnych. Nie dotyczy również sektora prywatnego.

Jakie w takim razie jest realne oddziaływanie tego prawa? Po pierwsze promuje (poprzez dostęp do lukratywnych niejednokrotnie zleceń) te firmy, które spełniają wymogi sekcji. Po drugie określa w legislacji standardy dostępności. Co przy precedensowym prawie USA daje dobre podstawy do rozstrzygania na korzyść niepełnosprawnych procesów o ich dyskryminację.

Związek z WCAG 1.0

Bardzo dobre w moim mniemaniu zestawienie obu standardów umieścił na swojej stronie Jim Thatcher. Widać jak na dłoni, że w wielu punktach Sekcja 508 jest zbieżna lub wręcz tożsama z priorytetem pierwszym WCAG 1.0. Oczywiście istnieją różnice w sposobie formułowania opisów poszczególnych wytycznych, czy ich restrykcyjności.

Jeśli dobrze przyjrzeć się pierwszej tabeli porównawczej na stronie Thatcher’a widać, że jest kilka, a dokładniej cztery punkty z WCAG 1.0, których nie znajdziemy w sekcji 508. Dotyczą one języka wypowiedzi (określenia zmian języka naturalnego, jasnego i zrozumiałego formułowania treści), zapewnienia ekwiwalentów tekstowych elementów multimedialnych oraz spójnej ich zmiany w trakcie dynamicznych zmian treści podstawowej.

Sekcja 508 wprowadza natomiast tylko jeden nowy w stosunku do WCAG element. Dotyczy on informowania użytkownika o konieczności synchronizacji jego rekcji z akcją wykonywaną przez system i zapewnieniu wystarczającej ilości czasu na wypełnienia zadań użytkownika.

Konkluzja

Z porównania wynika, że o ile nasza strona jest zgodna z WCAG na poziomie A, zadbamy o odpowiednie prowadzenie akcji synchronicznych (jeśli występują) to do pełnej zgodności z Section 508 musimy jeszcze tylko zwrócić uwagę na nieliczne elementy, które sekcja traktuje bardziej restrykcyjnie.

Przydatne linki

  • Strona informacyjna prowadzona przez administrację USA
  • Wnikliwe omówienie Sekcji 508 w serwisie Jima Thatchera
  • Porównanie Sekcji 508 i WCAG w serwisie Jima Thatchera