Dostępny.net

Nowelizacja Sekcji 508 – kolejny krok

Federalni też nie zasypiają gruszek w popiele. Wczoraj (9 stycznia 2008r.) zakończyła się kolejna sesja plenarna grupy roboczej (Editorial Working Group) Komitetu doradczego do spraw telekomunikacji, elektroniki i technologii informacyjnej (Telecommunications and Electronic and Information Technology Advisory Committee).1

Bieżącym obszarem zainteresowania TEITAC jest nowelizacja i ujednolicenie Sekcji 508 i “Sekcji 255” – 255 poprawki do Telecommunication Act.

Nie miałem okazji jeszcze szczegółowo zapoznać sie z tymi dokumentami, ale jak donoszą komentatorzy całość zbliża się w swej wymowie do WCAG 2.0. Jeśli tak rzeczywiście będzie – rewelacja. Z ostatecznymi owacjami musimy jednak wstrzymać się do czasu opublikowania ostatecznych wersji obu dokumentów. A póki co czekamy na podsumowanie zakończonych obrad.

1 Komitet jak piszą o sobie na wstępnie strony to ciało doradcze opiniujące i rekomendujące administracji federalnej wszelkie zmiany legislacyjne nakierowane na dostępność