Dostępny.net

Gloria in Excelsis

“Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan”

Drodzy Czytelnicy, przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia dobrych i ciepłych Świąt Bożego Narodzenia. Niech radość narodzi się w Waszych sercach i daje Wam sił na kolejny rok.

Tomek z Rodziną

PS: Dla tych, których dotyczy: “Szczęśliwego Hanukkah”