Dostępny.net

Category: badania

Weryfikacja dostępności

Jak sprawdzić czy strona jest dostępna? Sprawa zasadnicza: Ponieważ dostępność ( a w szczególności dokument WCAG ) opisuje zbiór wytycznych, których tylko część poddaje się automatycznemu sprawdzaniu konieczny jest udział żywej osoby – eksperta. Teoretycznie można by pokusić się o jego zastąpienie grupą testową składającą się z osób reprezentujących poszczególne dysfunkcje i

Read More »

(Nie)dostępne partie

Tuż przed wyborami postanowiłem sprawdzić jak sie maja zapewnienia poszczególnych partii politycznych o dbaniu o wyborcę, szarego Kowalskiego do realiów zwiążanych z dostępnością. W badaniu przetestowałem serwisy internetowe Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Lewicy i Demokratów, Ligi Polskich Rodzin, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Samoobrony RP. Analiza serwisów pod względem spełniania

Read More »